Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „Glass Produkt” Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1997 r. na bazie Doświadczalnego Zakładu Prototypów należącym do Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.

 

Obecnie firma „Glass Produkt” Sp. z o.o. oferuje Klientom usługi w zakresie projektowania, doradztwa, produkcji i montażu w dziedzinie transportu, magazynowania i naważania surowców oraz systemów automatyki w różnych gałęziach przemysłu.


Przenośniki
  • przenośniki taśmowe - przeznaczone do przenoszenia materiałów sypkich (z taśmą tkaninowo – gumową, progową, zabierakową)
  • przenośniki ślimakowe - przeznaczone do dozowania materiałów sypkich (korytowe, rurowe, dokładnego dozowania)
  • przenośniki zgrzebłowe - przeznaczone do odbioru gorącej kropli szkła (dno koryta wykładane bazaltem, zgrzebła odporne na ścieranie)
  • przenośniki kubełkowe - przeznaczone do transportu pionowego materiałów sypkich
  • przenośniki siatkowe i łańcuchowe - przeznaczone do transportowania gorących wyrobów szklanych od automatu formującego do odprężarki wyrobów
  • przenośniki płytkowe - przeznaczone do odbierania wyrobów z odprężarki
 

design by MAXIGRAF